"Google: The others"
Revista Expansión.
2017.

"Google: The others"
Expansión magazine.
2017.
Diseño / Camila Ordorica
Coordinador de foto / Alfredo López-Tagle
Fotógrafa / Anylú Hinojosa-Peña
Editor de arte / Rodrigo Olmos

Back to Top