"Un paso adelante"
Revista Expansión.
2017.

"One step forward"
Expansión magazine.
2017.
Diseño  / Camila Ordorica
Coordinador de foto / Alfredo López-Tagle
Editor de arte / Rodrigo Olmos
Fotógrafa / Anylú Hinojosa-Peña
Back to Top